Quản lý sản xuất

 
         Triết lí của chúng tôi là dùng phương pháp hiệu quả nhất để sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao nhất.
 

        Để đáp ứng nhu cầu của thị trường một cách nhanh chóng và linh hoạt, kỹ thuật công nghệ thông tin được sử dụng trong toàn công ty, hệ thống ERP được sử dụng để quản lý các đơn hàng, kiểm soát hàng tồn kho, sản xuất chế tạo, hoạt động mua bán, đảm bảo đáp ứng đúng cho khách hàng về số lượng sản phẩm và thời gian giao hàng. Chúng tôi là một tập thể sản xuất chuyên nghiệp và đội ngũ quản lý với hiệu suất cao nhất được xác định bởi sự hài lòng của khách hàng của chúng tôi.

 

 

    

                                                

                        
                       

            

                              
 

 

 
     
                          
                         
                                                  

   

 

                       
                     

 

   

 

 

 

                                                                          

                                                                              
                                                                                                 
                                 

 

    

                                                                                             
CÔNG TY TNHH CHÍNH XÁC YOSHITA VIỆT NAM    MST:3701816345

Địa chỉ: Lô I_1C1_CNI_1C2_CN, đường NA1, khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam  

TEL: (0274)3.556.555 & 3.557.941~3              Email: info.vn@yoshita.com.vn

Fax: (0274)3.599.555 & 3.557.993                  Website: www.yoshita.com.vn 

Comments